ระบบตัดไฟอัตโนมัติ และส่วนประกอบของกระเป๋า

เมื่อกดปุ่มใช้งานครบ 3 นาทีระบบจะตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมมีแถบแม่เหล็กที่ตัวกระเป๋า เพื่อง่ายต่อการเปิดปิดฝากระเป๋า

โดยกระเป๋ามีส่วนประกอบ ดังนี้